Skip to main content

Nasihat dan peringatan

Nasihat dan Peringatan

Amsal 1:8-19
8  Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu
9  sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu.
10 ¶  Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut;
11  jikalau mereka berkata: "Marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena;
12  biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur;
13  kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan;
14  buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian."
15  Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu dari pada jalan mereka,
16  karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah.
17  Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap,
18  padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri.
19  Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya.

Popular posts from this blog

Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel

Tujuan Amsal Ini  Amsal 1:1-7 1 ¶  Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel, 2  untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, 3  untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, 4  untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda— 5  baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan— 6  untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. 7 ¶  Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

Faedah dari pada menuntut hikmat

Faedah dari pada menuntut hikmat Amsal 2:1-22 1 ¶  Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, 2  sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, 3  ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menujukan suaramu kepada kepandaian, 4  jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, 5  maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan akan Allah. 6  Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. 7  Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, 8  sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orang-Nya yang setia. 9  Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. 10 ¶  Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan aka