Skip to main content

Berkat dari hikmat

Berkat dari himat

Amsal 3:1-35
1 ¶  Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku,
2  karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
3  Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu,
4  maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
5  Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
6  Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
7 ¶  Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan;
8  itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
9  Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu,
10  maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
11  Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan TUHAN, dan janganlah engkau bosan akan peringatan-Nya.
12  Karena TUHAN memberi ajaran kepada yang dikasihi-Nya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi.
13 ¶  Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian,
14  karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas.
15  Ia lebih berharga dari pada permata; apapun yang kauinginkan, tidak dapat menyamainya.
16  Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
17  Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata.
18  Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia.
19  Dengan hikmat TUHAN telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkan-Nya langit,
20  dengan pengetahuan-Nya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun.
21 ¶  Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu,
22  maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu.
23  Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk.
24  Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak.
25  Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik, bila itu datang.
26  Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat.

Popular posts from this blog

Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel

Tujuan Amsal Ini  Amsal 1:1-7 1 ¶  Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel, 2  untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, 3  untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, 4  untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda— 5  baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan— 6  untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. 7 ¶  Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

Faedah dari pada menuntut hikmat

Faedah dari pada menuntut hikmat Amsal 2:1-22 1 ¶  Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, 2  sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, 3  ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menujukan suaramu kepada kepandaian, 4  jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, 5  maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan akan Allah. 6  Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. 7  Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, 8  sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orang-Nya yang setia. 9  Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. 10 ¶  Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan aka

Nasihat dan peringatan

Nasihat dan Peringatan Amsal 1:8-19 8  Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu 9  sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. 10 ¶  Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut; 11  jikalau mereka berkata: "Marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena; 12  biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur; 13  kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan; 14  buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian." 15  Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu dari pada jalan mereka, 16  karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. 17  Sebab percumal