Skip to main content

Nasihat hikmat

Nasihat hikmat

Amsal 1:20-33
20 ¶  Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya,
21  di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya.
22  "Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan?
23  Berpalinglah kamu kepada teguranku! Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu.
24  Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku,
25  bahkan, kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku,
26  maka aku juga akan menertawakan celakamu; aku akan berolok-olok, apabila kedahsyatan datang ke atasmu,
27  apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu.
28  Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab, mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku.
29  Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan TUHAN,
30  tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku,
31  maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka.
32  Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya.
33  Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari pada kedahsyatan malapetaka."

Popular posts from this blog

Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel

Tujuan Amsal Ini  Amsal 1:1-7 1 ¶  Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel, 2  untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, 3  untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, 4  untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda— 5  baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan— 6  untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. 7 ¶  Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

Faedah dari pada menuntut hikmat

Faedah dari pada menuntut hikmat Amsal 2:1-22 1 ¶  Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, 2  sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, 3  ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menujukan suaramu kepada kepandaian, 4  jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, 5  maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan akan Allah. 6  Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. 7  Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, 8  sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orang-Nya yang setia. 9  Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. 10 ¶  Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan aka

Berkat dari hikmat

Berkat dari himat Amsal 3:1-35 1 ¶  Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, 2  karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 3  Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, 4  maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. 5  Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6  Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 7 ¶  Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan; 8  itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 9  Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, 10  maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. 1